Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
41 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV Văn bản số 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2022 18/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
42 78/KH-SNN&PTNT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 15/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
43 2365/SNN&PTNT-VP V/v triển khai Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" 15/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
44 265/QĐ-SNN&PTNT QĐ Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc 12/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
45 04/CĐ-PCTT Công điện số 04/CĐ-PCTT ngày 12/10/2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc 12/10/2021 Trần Thanh Hải
46 45/PCTT-VPTT Vv chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 7 08/10/2021 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Trần Thanh Hải
47 259/QĐ-SNN&PTNT QĐ V/v thành lập ban Giám sát thi tuyển viên chức 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
48 258/QĐ-SNN&PTNT Quyết định về việc Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
49 2629/QĐ-CT Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống thiên tai thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/09/2021 Vũ Chí Giang
50 10/2021/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 19/08/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh