Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 952 văn bản

Quyết định 244/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 244/QĐ-SNN&PTNT Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở

Ngày ban hành: 15/09/2021

Ngày có hiệu lực: 15/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1998/SNN&PTNT-TT&BVTV

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

CV chỉ đạo thu hoạch lúa Mùa và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Ngày ban hành: 07/09/2021

Ngày có hiệu lực: 07/09/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1692/SNN&PTNT-VP

V/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 02/08/2021

Ngày có hiệu lực: 02/08/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 99A/QĐ-SNN&PTNT

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 986/SNN&PTNT-VP

Về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 19/05/2021

Ngày có hiệu lực: 19/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 926/SNN&PTNT-CNTY

Văn bản về phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 11/05/2021

Ngày có hiệu lực: 11/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 910/SNN&PTNT-VP

Phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-9 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành: 11/05/2021

Ngày có hiệu lực: 11/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch của sở 37/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 10/05/2021

Ngày có hiệu lực: 10/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo của Sở 180/BC-SNN&PTNT

Báo cáo Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 (Tính đến 14h00 ngày 05/5/2021)

Ngày ban hành: 05/05/2021

Ngày có hiệu lực: 05/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực