Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 29 văn bản

Khác trên Sở 02/QCPH-VPUB-KL

Quy chế số 02/QCPH-VPUB-KL ngày 24/5/2016, Phối hợp giữa Văn phòng UBQG TKCN và Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày ban hành: 24/05/2016

Ngày có hiệu lực: 24/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 587/CN-TĂCN

Văn bản số 587/CN-TĂCN ngày 05/05/2016, về việc Sử dụng kít thử nhanh kiểm tra chất cấm trong nước tiểu vật nuôi

Ngày ban hành: 05/05/2016

Ngày có hiệu lực: 05/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 565/TCTL-XDCB

Công văn số 565/TCTL-XDCB ngày 22/4/2016, V/v Bảo đảm an toàn các CT đang thi công trong mùa mưa, lũ

Ngày ban hành: 22/04/2016

Ngày có hiệu lực: 22/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 513/TCTL-QLCL

Văn bản số 513/TCTL-QLCL ngày 14/4/2016, V/v Thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2016

Ngày ban hành: 14/04/2016

Ngày có hiệu lực: 14/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 4618/BTC-HCSN

Văn bản số 4618/BTC-HCSN của Bộ tài chính ngày 6/4/2016, Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 06/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 612/QLCL-CL2

Văn bản số 612/QLCL-CL2 ngày 5/4/2016, V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 05/04/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hành chính 34/DBTNN

Văn bản số 34/DBTNN ngày 18/3/2016, Gửi bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 2/2016

Ngày ban hành: 18/03/2016

Ngày có hiệu lực: 18/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn trên Sở 312/TCTS-VP

Công văn số 312/TCTS-VP ngày 26/02/2016, TB đến cơ quan/ tổ chức việc triển khai giải quyết TTHC theo cơ chế " Một cửa" của TCTS

Ngày ban hành: 26/02/2016

Ngày có hiệu lực: 26/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 262/TY-DT

Công văn số 262/TY-DT ngày 22/02/2016, TB lưu hành vi rút LMLM, cúm gia cầm, Tai xanh và hướng dẫn sử dụng vắc xin năm 2016

Ngày ban hành: 22/02/2016

Ngày có hiệu lực: 22/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực