Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 100 văn bản

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 28/12/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT/BNNPTNT

10/2020/TT/BNNPTNT, v/v ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VN

Ngày ban hành: 09/09/2020

Ngày có hiệu lực: 09/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT

Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã NN và trách nhiệm quản lý NN các cấp đối với HTXNN

Ngày ban hành: 19/07/2019

Ngày có hiệu lực: 19/07/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, Quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về phân định ranh giới rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT, Quy định danh mục loài lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn gốc giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, quy định về các biện pháp lâm sinh

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về quản lý rừng bền vững

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT

Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT, Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực