Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 141 văn bản

Công văn HC Sở 919/SNN&PTNT-CCTT&BVTV

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư NN trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 05/06/2019

Ngày có hiệu lực: 05/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 829/SNN&PTNT-TCCB

Tăng cường thực hiện, cải thiện chỉ số PAPI năm 2019 và những năm tiếp theo

Ngày ban hành: 22/05/2019

Ngày có hiệu lực: 22/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 782/SNN&PTNT-KH

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019

Ngày ban hành: 16/05/2019

Ngày có hiệu lực: 16/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 780/SNN&PTNT-CNTY

Công văn số 780/SNN&PTNT-CNTY ngày 16/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Về việc phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi

Ngày ban hành: 16/05/2019

Ngày có hiệu lực: 16/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 751/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 751/SNN&PTNT-TT&BVTV về việc phòng chống sâu keo mùa thu

Ngày ban hành: 13/05/2019

Ngày có hiệu lực: 13/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 21/PCTT&TKCN-VP

Tăng cường công tác PCTT&TKCN đảm bảo an toàn hồ, đập năm 2019

Ngày ban hành: 03/05/2019

Ngày có hiệu lực: 03/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 634/SNN&PTNT-TCCB

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính năm 2019

Ngày ban hành: 22/04/2019

Ngày có hiệu lực: 22/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 633/SNN&PTNT-CCTS

Tổ chức triển khai Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn

Ngày ban hành: 22/04/2019

Ngày có hiệu lực: 22/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 630/SNN&PTNT-TT&BVTV

Phòng chống sinh vật hại lúa vụ ĐX 2018-2019

Ngày ban hành: 22/04/2019

Ngày có hiệu lực: 22/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn HC Sở 626/SNN&PTNT-TT&BVTV

Công văn số 626/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc tiếp tục triển khai SX vụ ĐX năm 2018-2019

Ngày ban hành: 22/04/2019

Ngày có hiệu lực: 22/04/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực