Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 4 văn bản

Hướng dẫn 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN

Hướng dẫn liên ngành số 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN, Hướng dẫn triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày có hiệu lực: 17/06/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 2044/SNN&PTNT-TT&BVTV

2044/SNN&PTNT-TT&BVTV, Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2020

Ngày ban hành: 04/11/2019

Ngày có hiệu lực: 04/11/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 4249/HD-BNN-TY

HD số 4249/HD-BNN-TY của Bộ NN về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP

Ngày ban hành: 18/06/2019

Ngày có hiệu lực: 18/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn 4178/HD-BNN-TY

HD số 4178/HD-BNN-TY về biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp đốt

Ngày ban hành: 14/06/2019

Ngày có hiệu lực: 14/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực