Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 272/TCLN-VP Hướng dẫn số 272/TCLN-VP ngày 8/3/2016, Hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất BC trên máy tính bằng phần mềm Theo dõi DBR và ĐLN 08/03/2016 Liên bộ
1055;#
22 394/HD-BCĐ Hướng dẫn số 394/HD-BCĐ ngày 24/02/2016, HD rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ theo Hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 của VP BCĐ quốc gia 1237 24/02/2016 Liên bộ
1056;#
23 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 18/06/2001 Liên bộ
1081;#
24 75/2000/TT-BNN-KHCN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 17/07/2000 Liên bộ
25 02/LB-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt 25/01/1994 Liên bộ