Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 87/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy số 01/2021-HA 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 86/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 122/2021QL, 123/2021QL ngày 22/11/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc. 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 85/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 226/2021-BIOTECH, 227/2021-BIOTECH 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 2708/SNN&PTNT-VP V/v triển khai thực hiện 10 nội dung Vĩnh phúc triển khai đề thích ứng an toàn theo 128 của Chính phủ 21/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
5 294/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 294/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực 09/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
6 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021 02/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV Văn bản số 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2022 18/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 78/KH-SNN&PTNT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 15/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
9 2365/SNN&PTNT-VP V/v triển khai Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" 15/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
10 259/QĐ-SNN&PTNT QĐ V/v thành lập ban Giám sát thi tuyển viên chức 2021 05/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải