Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
171 Số: 28/2012/TT-BNNPTNT Thông tư Số: 28/2012/TT-BNNPTNT Ngày 28 tháng 6 năm 2012 Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản 28/06/2012 Bộ Nông nghiệp và PTNT
172 50/2011/TT-BNN&PTNT Thông Tư số 50/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 15/07/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
173 47/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ 29/06/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
174 47/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 29/06/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
175 27/2011/TT-BNNPTNT Thông tư Số: 27/2011/TT-BNNPTNT, Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 13/04/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
176 02/2011/TT-BNNPTNT Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi 21/01/2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT
177 23/2010/TT-BNNPTNT Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/04/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT
178 54/2009/TT - BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 21/08/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
179 53/2009 /TT-BNNPTNT Quy định quản lý các loài thuỷ sinh vật ngoại lai tại Việt Nam 21/08/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT
180 50/2009/TT- BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/08/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT