Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 325/STTTT-TTBCXB Công văn số 325/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ: về phòng chống bạo lực gia đình và v/b số 2251 của UBND Tỉnh: về phát triển kinh tế tập thể 20/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
22 401/HĐPBGDPL Công văn số 401/HĐPBGDPL, V/v đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 16/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Bắc
23 299/STTTT-TTBCXB Công văn số 14/04/2020, Về việc tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 14/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn minh
24 290/STTTT-TTBCXB Công văn số 290/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tìm hiểu 90 năm ngày TT ngành Tuyên giáo; Giải báo chí 10/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
25 275/STTTT-TTBCXB Công văn số 275/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết thanh minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 08/04/2020 Sở - Ngành
Đào văn Minh
26 266/STTTT-TTBCXB Công văn số 266/STTTT-TTBCXB, V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch Covid-19 03/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
27 263/STTTT-TTBCXB Công văn 263/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
28 263/STTTT-TTBCXB Công văn 263/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 01/04/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Bá Hiến
29 259/STTTT-TTBCXB Công văn số 259/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 01/04/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
30 342/STP Công văn số 342/STP, về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống Covid-19 và một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh 31/03/2020 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Bắc