Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 150/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB - Hộ bà hà, Yên Bình, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
2 149/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón - Hộ bà Chọn, Yên Bình, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
3 148/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ bà Hường, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
4 147/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón hộ bà Lương, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường 24/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
5 2/PA-CCTT&BVTV Phương án 2/PA-CCTT&BVTV, bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2021-2022 17/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Anh Tuấn
6 146/GCN-BBP Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón - Cửa hàng VTNN Sáu Thu 17/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
7 145/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB hộ Nguyễn Thị Minh Quý, Tân Phú, Vĩnh Tường 09/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
8 144/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB hộ Dương Văn Hải, TT Yên Lạc, huyện Yên Lạc 01/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
9 142/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB hộ Nguyễn Văn Kiểm, Vân Hội, Tam Dương 01/11/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân
10 141/GCN-BBP Cấp GCN đủ điều kiện BBPB - hộ ông Lê Văn Chiến, Bình Định, Yên Lạc 28/10/2021 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Việt Xuân