Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 97/NQ-HĐND Nghị quyết số 97/NQ-HĐND, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nước hợp vệ sinh vùng nông thôn và khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung cho Nhân dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
12 89/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND, về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
13 87/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND, về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
14 86/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND, về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
15 85/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND, thông qua bảng giá đất 5 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
16 82/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND, về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
17 77/NQ-HĐND Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
18 17/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ nguồn NSTWW bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và PT đất trồng lúa cho NS địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình, DA hạ tần NN, NT 03/05/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
19 08/TB-HĐND Phân loại NQ của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
20 24/2017/NQ-HĐND Quy định phân bổ kinh phí cho công tác XD, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 17/07/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc