Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 238/QĐ-CN-GVN Quyết định 238/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận 05 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT GCTP) 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
2 235/QĐ-CN-GVN Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
3 234/QĐ-CN-GVN Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Dương Tất Thắng
4 233/QĐ-CN-GVN Quyết định 233/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
5 232/QĐ-CN-GVN Quyết định 232/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Cao Khanh 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng