Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 11/QĐ-HĐSK Quyết định số 11/QĐ-HĐSK của Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 13/01/2016, Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 13/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
22 số: 10/QĐ-TLLS Quyết định số: 10/QĐ-TLLS của Công ty TNHHMTV Thủy lợi Liễn Sơn ngày 11/01/2016, Về việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 11/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1067;#
23 số: 24/QĐ-UBND Quyết định số: 24/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 07/01/2016, Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu A2 tỉ lệ 1/2000, phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương và Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 07/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
24 Số: 40/HD-SNN&PTNT Hướng dẫn Số: 40/HD-SNN&PTNT ngày 28/12/2015, Một số biện pháp khắc phục thời tiết bất thuận do vụ Xuân ấm vụ Đông Xuân năm 2015-2016 28/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
25 Số: 177/TB-UBND Thông báo Số: 177/TB-UBND ngày 25/12/2015, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nuyễn Văn Trì, Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 25/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1061;#
26 số: 3730/QĐ-UBND Quyết định số: 3730/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24 tháng 12 năm 2015, Về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc. 24/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
27 Số: 7906/UBND-VX3 Văn bản số: 7906/UBND-VX3 ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc hướng dẫn đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016. 14/12/2015
28 Số: 7895/UBND-NN1 Văn bản số 7895/UBND-NN1 ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14/12/2015
1061;#
29 Sô: 9656/CTPHCT-BNNPTNT-BLĐTBXH Chương trình phối hợp công tác số 9656/CTPHCT-BNNPTNT-BLĐTBXH ngày 27/11/2015, Giữa Bộ NN&PTNT với Bộ LĐTBXH trong hoạt động triển khai đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật 27/11/2015 Bộ Nông nghiệp và PTNT
1058;#;#1057;#
30 số: 7551/UBND-NC2 Văn bản số 7551/UBND-NC2 ngày 27 tháng 11 năm 2015, Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 27/11/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1061;#