Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 240/QĐ-CN-GVN Quyết định 240/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT heo Bình Thắng) 30/11/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Văn Trọng
2 238/QĐ-CN-GVN Quyết định 238/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận 05 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT GCTP) 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
3 235/QĐ-CN-GVN Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
4 234/QĐ-CN-GVN Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Dương Tất Thắng
5 233/QĐ-CN-GVN Quyết định 233/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
6 232/QĐ-CN-GVN Quyết định 232/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Cao Khanh 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
7 3251/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh 29/11/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
8 408/QĐ-TY-DT Quyết định về việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 26/11/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Văn Long
9 299/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT, Về việc thành lập Ban Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 24/11/2021 Trần Thanh Hải
10 3198/QĐ-CT Quyết định số 3198/QĐ-CT, Về việc công bố 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và phê duyệt 05 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 23/11/2021 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn