Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 180/BC-SNN&PTNT Báo cáo Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 (Tính đến 14h00 ngày 05/5/2021) 05/05/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
2 41/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 41/BC-SNN&PTNT ngày 23/3/2016, BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2016 23/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
3 18/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 18/BC-SNN&PTNT ngày 22/02/2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016 22/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
4 09/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 09/BC-SNN&PTNT ngày 21/01/2016, BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016 21/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
5 Số: 229/BC-SNN&PTNT Báo cáo số: 229/BC-SNN&PTNT ngày 03/12/2015, Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015. 03/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
6 Số: 217/BC-SNN&PTNT Báo cáo số: 217/BC-SNN&PTNT ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (Từ 01/6/2006 đến 31/8/2015) 20/11/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
7 Số: 209/BC-SNN&PTNT Báo cáo số:209/BC-SNN&PTNT ngày 11 tháng 11 năm 2015, Tổng kết vụ Đông Xuân 2014-2015 Kế hoạch săn xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 11/11/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
8 Số: 195/BC-SNN&PTNT Báo cáo số:195/BC-SNN&PTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015 21/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
9 125/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 125/BC-SNN&PTNT ngày 22/7/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 22/07/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
10 55/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 55/BC-SNN&PTNT ngày 22/5/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015 22/05/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc