Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 170-CV/ĐU Quán triệt kết luận tại HN TW 4, khóa XIII và bổ sung nội dung kiểm điểm năm 03/12/2021 Trần Thanh Hải
2 2071/STTTT-TTBCXB Công văn số 2071/STTTT-TTBCXB, V/v triển khai các nhiệm vụ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới 23/11/2021 Sở - Ngành
Đỗ Hữu Vinh
3 2708/SNN&PTNT-VP V/v triển khai thực hiện 10 nội dung Vĩnh phúc triển khai đề thích ứng an toàn theo 128 của Chính phủ 21/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
4 524/VP-HCC1 VĂn bản số 524/VP-HCC1, V/v thực hiện Văn bản 10052/UBND-VX3 của UBND tỉnh về triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 13/11/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Tiến Hạnh
5 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 2520/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021 02/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV Văn bản số 2381/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2022 18/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 2365/SNN&PTNT-VP V/v triển khai Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" 15/10/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
8 45/PCTT-VPTT Vv chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 7 08/10/2021 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Trần Thanh Hải
9 600/TNNQG-QT Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mùa mưa năm 2021 13/09/2021 Bộ - Ngành
Nguyễn Ngọc Hà
10 576/TNNQG-QT Dự báo va cảnh báo tài nguyên nước tháng 9/2021 06/09/2021 Bộ - Ngành
Nguyễn Ngọc Hà