• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2018
Văn bản số 587/CN-TĂCN ngày 05/05/2016, về việc Sử dụng kít thử nhanh kiểm tra chất cấm trong nước tiểu vật nuôi
Số ký hiệu 587/CN-TĂCN Ngày ban hành 05/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 05/05/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 05/05/2018