• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 03/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 03/06/2018
Văn bản số 1094/QLCL-CL2 ngày 03/06/2016, về việc Quy định của Đài Loan về quản lý nông sản nhập khẩu và dư lượng thuốc BVTV
Số ký hiệu 1094/QLCL-CL2 Ngày ban hành 03/06/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 03/06/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 03/06/2018