• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2018
Văn bản số 182/DBTW ngày 15/6/2016, về việc Thông tin ENSO và nhận định xu thế 6 tháng cuối năm
Số ký hiệu 182/DBTW Ngày ban hành 15/06/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 15/06/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 15/06/2018