• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 22/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 22/06/2018
Văn bản số 836/CN-TĂCN ngày 13/6/2016, về việc Tăng cường kiểm tra điều kiện và chất lượng thức ăn chăn nuôi
Số ký hiệu 836/CN-TĂCN Ngày ban hành 22/06/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 22/06/2016
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 22/06/2018