• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 09/06/2018
Văn bản hành chính 871/UBND-PNN&PTNT
Số ký hiệu 871/UBND-PNN&PTNT Ngày ban hành 09/06/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 09/06/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 09/06/2018