• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
Thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong CC thủ tục hành chính của các cơ quan NN trên địa bàn tỉnh VP
Số ký hiệu 11/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/07/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 17/07/2017
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực