• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2017
Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số DA theo cơ chế đặc thù thuộc các CT mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh VP
Số ký hiệu 13/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/07/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 18/07/2017
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực