Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 03/09/1998
  • Ngày có hiệu lực: 03/09/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên
Số ký hiệu 68/1998/NĐ-CP Ngày ban hành 03/09/1998
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 03/09/1998
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký 1054;#
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 20/07/2016