• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/11/2016
ĐỀ ÁN Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021
Số ký hiệu 01-ĐA/TU Ngày ban hành 30/11/2016
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 30/11/2016
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực