• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 13/09/2017
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2017
Công điện đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 10 ( Hồi 16 giờ ngày 13/9/2017)
Số ký hiệu 04/CĐ-TCTL-QLCT Ngày ban hành 13/09/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 13/09/2017
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực