Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
Công điện khẩn Số: 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018
Số ký hiệu 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 Ngày ban hành 14/09/2018
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 14/09/2018
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2039/cong dien khan so 12 sieu bao.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">