• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2019
Thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước
Số ký hiệu 72/CCTL-QLCTTL Ngày ban hành 02/04/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 02/04/2019
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Đức Sinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực