• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 17/05/2019
V/v tạm dừng các nội dung hỗ trợ đối với chăn nuôi lợn theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu 3497/UBND-NN2 Ngày ban hành 17/05/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 17/05/2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực