• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2019
Tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Số ký hiệu 334/STTTT-TTBCXB Ngày ban hành 23/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 23/05/2019
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký Vũ khánh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực