• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT- BNV của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 4150/UBND-TH2 Ngày ban hành 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 06/06/2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Tiến Hạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực