• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
V/v thực hiện hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP
Số ký hiệu 4124/UBND-NN2 Ngày ban hành 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 06/06/2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Bùi Hồng Đô
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực