• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/2019
Văn bản số 750/TT-CLT, V/v Gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Hè Thu, Mùa 2019 của Cục trồng trọt
Số ký hiệu 750/TT-CLT Ngày ban hành 21/06/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 21/06/2019
Cơ quan ban hành Cục Trồng trọt Người ký Trần Xuân Định
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2252/750-TT-CLT.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">