• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2019
KH Thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới
Số ký hiệu 45/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 11/07/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 11/07/2019
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký Bùi Như Ý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực