• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/12/2019
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2019
Kế hoạch số 180/KH-UBND, Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Số ký hiệu 180/KH-UBND Ngày ban hành 30/12/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 30/12/2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn VĂn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực