• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/01/2020
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2020
Thông báo 1/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020)
Số ký hiệu 1/TB-CCTTBVTV Ngày ban hành 16/01/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 16/01/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Bá Tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực