• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2020
KH số 42/KH-HĐ-BCĐ, Chi tiết triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Số ký hiệu 42/KH-HĐ-BCĐ Ngày ban hành 26/02/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 26/02/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Vũ Chí giang
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực