• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Quyết định số 614/QĐ-UBND, Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (KÝ SỐ)
Số ký hiệu 614/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/03/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực