• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 30/03/2020
Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND, Quy định một số nội dung thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ)
Số ký hiệu 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/03/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/03/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực