• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2020
Quyết định số 844/QĐ-UBND, Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025( KÝ SỐ)
Số ký hiệu 844/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/04/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/04/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực