• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ)
Số ký hiệu 21/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/04/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/05/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực