• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 29/04/2020
Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ)
Số ký hiệu 5/CT-UBND Ngày ban hành 29/04/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/04/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực