• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/05/2020
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/2020
Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025
Số ký hiệu 3110/CT-BNN-KH Ngày ban hành 08/05/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 08/05/2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký Nguyễn Xuân Cường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực