• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/06/2020
Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 1484/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực