Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2020
Thông báo số 20/TB-CCTTBVTV, về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa 2020
Số ký hiệu 20/TB-CCTTBVTV Ngày ban hành 20/07/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 20/07/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Bá Tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực