• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/07/2020
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2020
Kế hoạch 130/KH-UBND, Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
Số ký hiệu 130/KH-UBND Ngày ban hành 29/07/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/07/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Vũ Việt Văn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực