• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2020
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT
Số ký hiệu 2194/QĐ-CT Ngày ban hành 28/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/08/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực