Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2020
Thông báo và dự báo khí hậu mùa XI, XII,I năm 2020/2021
Số ký hiệu 000 Ngày ban hành 02/11/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 02/11/2020
Cơ quan ban hành   Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực