• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/01/2021
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2021
V/v xây dựng Kế hoạch để triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
Số ký hiệu 233/UBND-NN1 Ngày ban hành 14/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 14/01/2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Lê Văn Thanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực